Hukum Percaya Kepada Dukun Dan Tukang Tilik

Soalan : Apakah hukum pergi kepada para dukun dan tukang tilik?

Jawapan : Hukum pergi bertemu dengan tukang tilik dan dukun serta percaya dengan kata-kata mereka untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau mengelak keburukan dilarang oleh syarak. 

Telah diriwayatkan oleh Imran bin Hasin (RA) bahawasanya Rasulullah (SAW) telah bersabda : 

“Bukanlah daripada kalangan kami mereka yang menilik nasib dan meminta ditilik nasibnya atau  meramal atau diramal untuknya atau menyihirkan atau meminta untuk disihirkan untuknya, sesiapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang diperkatakannya sesungguhnya dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW)”. 

riwayat al-Bazzar dengan sanad yang Hasan

Nabi (SAW) telah menjadikan perbuatan mendatangi mereka dan mempercayainya sebagai penghalang daripada diterimanya amalan, Baginda telah bersabda : 

“Sesiapa yang mendatangi tukang tilik dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu serta membenarkannya, tidak diterima sembahyangnya selama empat puluh malam”. 

riwayat Imam Muslim daripada sebahagian isteri Nabi (SAW).

Wallahu subhanahu wa ta’ala a’lam.

Fatwa No 145
Oleh : Fadhilat Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhd
Rujukan : Darul Ifta’ Mesir

Kongsi dengan sahabat anda!